Tarbijamängus osalemise tingimused

 1. Üldine info ja tarbijamängu sisu
 1. Tarbijamängu (edaspidi Mäng) korraldab Bondora Solutions OÜ (registrikood: 14794373, aadress: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti; kontaktaadress: app@harpi.com; edaspidi Bondora).
  1. Mängu raames loositakse 14.01.2022 nõuetekohaselt ja käesolevatele tingimustele vastavate üksikosalejate vahel välja Iphone 12, elektritõukeratas, mänguriarvuti ja Mängus osalenud tiimide vahel välja 1000 EUR (edaspidi Auhind).
  1. Mängus on võimalik osaleda kuni 09.01.2022.
  1. Mängu info asub veebilehel www.harpi.com.
 • Mängus osalemise tingimused
 • Mängus saab osaleda kas üksi või oma tiimiga (nt sõbrad, klass, pere vms) (edaspidi Osaleja).
  • Osaleja ei ole Mängus osalemiseks kohustatud end registreerima Bondora kliendiks.
  • Mängus ei või osaleda Bondora (mh Bondora grupiettevõtete) töötajad ega nende pereliikmed.
  • Osalejatel tuleb Mängus osalemiseks saata Bondorale oma valmis äpp e-maili teel koos kontaktandmetega (nimi, vanus, üksikosaleja e-maili aadress, kui see erineb saatmisaddressi omast, osaleja tiimi esindaja nimi, vanus, e-maili aadress, kui see erineb saatmisadresaadi omast ja mobiiltelefoni number). Äpp tuleb saata .Zip-failina või Dropbox/Google Drive lingiga aadressile app@harpi.com. Nii faili kui ka e-kirja pealkirjaks tuleb panna: Harpi_enda äpi nimi_Eesnimi Perekonnanimi/tiimi nimi.
  • Osaleja vastutab sisestatud andmete õigsuse ja seaduslikkuse eest.
 • Auhinna loosimine
 • Bondora loosib juhuslikkuse alusel Osalejate hulgast kuni kolm üksikosalejat (edaspidi Võitja) ja ühe osalenud tiimi (edaspidi Võitja Tiim). Juhul, kui Mängus osalevad vaid tiimid, loositakse Auhind välja vaid tiimide vahel. Kui osalevad vaid üksikosalejad, siis loositakse välja kuni 3 Võitjat vaid üksikosalejate vahel. Võitjale osaks saava Auhinna määrab Bondora.
  • Üksi osaledes on võimalik võita, kas:
   • elektritõukeratas Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2;
   • mänguriarvuti it Gamer AMD R5 GIGABYTE SPEC-DELTA; või
   • IPhone 12 (128GB)
  • Juhul, kui punktis 3.2. nimetatud Auhindu pole võimalik Bondorast mittolenevatel põhjustel üle anda,  määratakse auhinnaks muu samaväärne asi.
  • Võitja Tiimide vahel loositakse välja 1000 EUR.
  • Bondora võtab Võitjaga ja Võitja Tiimi esindajaga personaalselt ühendust kas Osaleja poolt Mängu appi saatmisega seotud e-posti aadressil, eraldi teavitatud muul e-posti aadressil ja vajadusel ka telefoni teel hiljemalt 14.01.2022.
  • Juhul, kui Võitja või Võitja Tiimi esindaja on alaealine, saab ta auhinna kätte tema seadusliku esindaja (nt vanema) kirjaliku dokumendi alusel.
  • Auhind kantakse üle Võitja Tiimi poolt esitatud pangakontole, mille Võitja Tiim teeb Bondorale teatavaks Bondora poolt nõutud vormis, viisil ja tähtajal. Muu hulgas on Bondoral õigus nõuda Võitja isikusamasuse tuvastamist.
  • Auhind antakse üle Võitjale Bondora poolt määratud ajal ja viisil. Muu hulgas on Bondoral õigus nõuda Võitja isikusamasuse tuvastamist ja muude Auhinna üleandmisega seotud vajalike dokumentide allkirjastamist. Teistesse riikidesse võitusid ei edastata, v.a. Võitja enda kulul.
  • Võidetud auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
  • Juhul, kui Võitja ei tule Auhinnale järele õigeaegselt või ei pikenda kättesaamise tähtaega või Võitja Tiimi esindaja ei esita õigeaegselt pangakonto numbrit, siis teistkordselt Auhinda ei edastata, vaid loositakse uus Võitja või Võitja Tiim.
  • Auhind antakse Võitjale või kantakse Võitja Tiimile üle hiljemalt 30 päeva jooksul alates Võitja Tiimi pangakonto andmete avaldamisest või Võitjaga asja üleandmiseks kokkulepitud koha ja aja selgumist Bondorale. Bondoral on õigus anda Auhind Võitjale üle ka vaid oma tegevuskohas. Kokkuleppel Võitjaga on Bondoral õigus Auhind ka Võitjale saata, ent sellega seotud kulud on Võitja enda kanda ja Bondora ei vastuta Auhinna transpordi eest ega transpordil tekkinud kahjude eest.
  • Juhul, kui Võitja või Võitja Tiimi liikmed on rikkunud Mängu tingimusi, esitanud Bondorale valeandmeid või Bondora ei saa Võitjast või Võitja tiimi esindajatest tulenevatel põhjustel Võitjaga hiljemalt 21.01.2021 ühendust (mh Võitja pangakonto andmeid), võib Bondora otsustada uue Võitja või Võitja Tiimi loosimise või jätta Auhind välja andmata. Bondora ei vastuta nimetatud juhtudel esialgse Võitja või Võitja Tiimi Auhinna loosimisest või Auhinna kättesaamisest kõrvalejäämise eest.
  • Auhinnad väljastatakse Võitjale või Võitja Tiimile pärast mänguperioodi lõppu.
 • Isikuandmete töötlemine
 • Mängus osaleja on teadlik ja nõustub, et Bondora töötleb Mängus osalejate isikuandmeid vastavalt Harpi portaali privaatsuseeskirjale ning Mängu käigus esitatud isikuandmete töötlemine toimub Mängu läbiviimise eesmärgil.
  • Mängus osaleja võib anda Bondorale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks muul eesmärgil (nt otseturustuse saatmine).
 • Muu
 • Mängu läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes, mis on kõigile Mängus osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
  • Bondoral on õigus muuta Mängu tingimusi või Mängu mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada. Bondora teavitab avalikkust eelnimetatud asjaoludest veebilehe www.harpi.com kaudu.
  • Kõikide Mänguga seotud küsimuste, sh võimalike kaebuste, puhul on Osalejal võimalik Bondoraga ühendust võtta käesolevate tingimuste punktis 1.1. toodud kontaktandmetel.
  • Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Harju Maakohtus.